Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać

Switch to desktop Register Login

Oglas za prijem učenika u Sedmični internat za školsku 2020/2021. godinu

           Na osnovu člana 55. Pravila JU“Socijalno-pedagoška životna zajednica“Bihać i člana 5. Poslovnika o radu Upravnog odbora, privremeni Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine donio Odluku br.395/20 o raspisivanju:

 

 

                                                                   O G L A S A

         Za prijem učenika u Sedmični internat

           JU”Socijalno-pedagoška životna zajednica”Bihać

   za školsku 2020/2021.godinu

 

 

       Pravo na smještaj u Sedmičnom internatu u Bihaću imaju sva djeca sa područja Unsko-sanskog kantona, koja pohađaju srednju školu u Bihaću, koja su sposobna za kolektivni smještaj, prema slijedećim kriterijima:

1.Djeca bez roditeljskog staranja (djeca iz Socijalno-pedagoških porodičnih zajednica)

2.Djeca bez oba roditelja

3.Djeca bez jednog roditelja

4.Djeca čiji su roditelji u stanju socijalne potrebe

5.Djeca iz porodica demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata

6.Djeca iz disfunkcionalnih porodica

7.Ostala djeca pod uslovom da nije popunjen kapacitet djecom iz prethodnih kategorija

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-                     Molba za prijem u Sedmični internat

-                     Rodni list

-                     Svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu

-                     Potvrda o upisu u srednju školu (poslije upisa dostaviti)

-                     Kućna lista

-                     Socijalna anamneza (mišljenje nadležnog Centra za socijalni rad o porodičnoj situaciji)

-                     Rješenje Centra za socijalni rad (ukoliko je porodica korisnik jednog od oblika socijalnih davanja)

-                     Potvrda o visini primanja roditelja (plaća, penzija, primanja po osnovu boračko- invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, prihod ostvaren na osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti, prihod od poljoprivredne djelatnosti...)

-                     Dokaz o nezaposlenosti roditelja/staratelja (uvjerenje Službe za zapošljavanje)

-                     List umrlih (odnosi se na djecu bez roditelja)

-                     Ljekarsko uvjerenje po prijemu u Sedmični internat

 

Oglas ostaje otvoren do 14.08.2020.godine

 

Prijave dostaviti na adresu:

                   JU“Socijalno-pedagoška životna zajednica“Bihać

                   Ul. Vasif bega Bišćavića 15

                   77 000 Bihać

 

Za sve dodatne informacije kontakt telefon:037/ 316-879

                                                                    037/ 223-566                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © WWW.SPZZ.BA/ Sva prava pridržana. Designed by H-N

Top Desktop version