Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać

Switch to desktop Register Login

JU Socijalno pedagoka ivotna zajednica Biha? uzela u?e?e na centralnoj manifestaciji obiljeavanja Dje?ije nedjelje u Kiseljaku

U periodu od 5. do 7. oktobra 2018. godine, u pratnji str. suradnice Abdagi? Ermine i vaspita?a Amidi? Amira, troje ti?enika iz JU Socijalno pedagoka ivotna zajednica Biha? uzelo je u?e?e u manifestaciji Dje?ija nedjelja - Susreti i sportska natjecanja djece bez roditeljskog staranja u Kiseljaku. Na tradicionalnom predstavljanju i otvaranju programa za Dje?iju nedjelju, nau ustanovu predstavljala je ti?enica B. Kada sa jednom lijepom recitacijom. U sklopu nagradnog likovnog natje?aja pod nazivom Ljubav u o?ima djeteta, naa Ustanova je osvojila drugo mjesto.

Drugi dan boravka u Kiseljaku bio je rezervisan za izlete na relaciji Kiseljak-Kreevo-Fojnica. U Kreevu, djeca su posjetila samostanski muzej, izlobu minerala kreevski citrin i privatni pogon za izradu predmeta od kovanog gvo?a Ive Luki?a. U Kiseljaku u restoranu Kamin je organiziran ru?ak za u?esnike, a nakon toga realiziran i posjet Muzeju u Fojnici i lijepoj staroj Damiji. Tre?i dan zajedni?kog druenja bio je rezervisan za sportske aktivnosti i takmi?enja na otvorenom, proglaenje pobjednika, dodjelu medalja, druenje.

Copyright © WWW.SPZZ.BA/ Sva prava pridržana. Designed by H-N

Top Desktop version